Áo dài TRẮNG CỔ TRÒN ĐI TIỆC, HỎI CƯỚI, CHỤP ẢNH

950.000

𝙏𝙚̂𝙣 𝙨𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢: 𝘼́𝙤 𝙙𝙖̀𝙞 𝙘𝙤̂̉ 𝙩𝙧𝙤̀𝙣 𝙣𝙜𝙤̣𝙘 𝙩𝙧𝙖𝙞 𝙥𝙝𝙤̂́𝙞 𝙩𝙖𝙮 𝙡𝙪̛𝙤̛́i
Sang trọng, nhẹ nhàng
Áo dài may thiết kế theo công thức mới nhất
𝘛𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘪𝘯 𝘴𝘢̉𝘯 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮
𝘤𝘩𝘢̂́𝘵 𝘭𝘪𝘦̣̂𝘶 𝘛𝘢̂𝘺 𝘵𝘩𝘪
𝘵𝘢𝘺 𝘭𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘩𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘢̂́𝘮 𝘣𝘪 𝘳𝘦𝘯 2 𝘭𝘰̛́𝘱
𝘝𝘰̛́𝘪 𝘈́𝘰 𝘥𝘢̀𝘪 𝘝𝘢́𝘺 𝘊𝘶̛𝘰̛́𝘪 𝘉𝘢̉𝘰 𝘋𝘶𝘺 𝘵𝘢̀ 𝘈 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘮𝘢𝘺 𝘳𝘢̂́𝘵 đ𝘢̣̆𝘤 𝘴𝘢̆́𝘤
𝘋𝘢̀𝘪 𝘢́𝘰 130 𝘤𝘮
𝐬𝐢𝐳𝐞: 𝐒- 𝐌- 𝐋-𝐗𝐋-𝐗𝐗𝐋-𝐗𝐗𝐋
𝐒: 𝟖𝟒- 𝟔𝟒/ – 𝐌: 𝟖𝟔 𝐞𝐨 𝟔𝟒/ 𝐋 𝟗𝟎 𝐞𝐨 𝟕𝟎/- 𝐗𝐋 𝐧𝐠𝐮̛̣𝐜 𝟗𝟓-𝟕𝟓-/ 𝐬𝐢𝐳𝐞 𝐗𝐗𝐥 𝟏𝟎𝟎-𝟖𝟎/ 𝐗𝐗𝐗𝐋 𝟏𝟎𝟓-𝟖𝟓/ 𝐗𝐗𝐗𝐋 110-95
𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̉𝐢 𝐜𝐨 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 +𝟑 𝐜𝐦
𝐝𝐨 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐞̂𝐧𝐡 𝐥𝐞̣̂𝐜𝐡 𝟐𝟑 𝐜𝐦 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́.
𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧 𝐳𝐚𝐥𝐨 𝟎𝟗𝟑𝟗𝟔𝟏𝟒𝟒𝟒𝟑
————
http://aodaivaycuoibaoduy.com – youtube: https://youtu.be/W2li7IFGqzs Áo dài- Váy Cưới Bảo Duy
𝙰́𝚘 𝚍𝚊̀𝚒- 𝚅𝚊́𝚢 𝙲𝚞̛𝚘̛́𝚒 𝙱𝚊̉𝚘 𝙳𝚞𝚢/𝙲𝚑𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚊́𝚘 𝚍𝚊̀𝚒 𝚌𝚊́𝚌 𝚕𝚘𝚊̣𝚒( 𝚌𝚞̛𝚘̛́𝚒, 𝚑𝚘̣𝚌 𝚜𝚒𝚗𝚑, 𝚝𝚑𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐) (𝚋𝚒𝚐 𝚜𝚒𝚣𝚎)/𝚅𝚊́𝚢 𝚌𝚞̛𝚘̛́𝚒 𝚡𝚞 𝚑𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 đ𝚊̣𝚒 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚊̂𝚗-> 𝚌𝚊𝚘 𝚌𝚊̂́𝚙/𝚅𝚎𝚜𝚝 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚊̂𝚗 đ𝚎̂́𝚗 𝚌𝚊𝚘 𝚌𝚊̂́𝚙/Đ𝚒́𝚗𝚑 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚌𝚞̛𝚘̛̀𝚖/𝙿𝚑𝚞̣ 𝚔𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚌𝚞̛𝚘̛́𝚒/ 𝙽𝚘̣̂𝚒 𝚢 𝚊́𝚘 𝚍𝚊̀𝚒/Hoa cài áo cưới/ mâm quả, gối cưới, 0𝟿𝟹𝟿𝟼𝟷𝟺𝟺𝟺𝟹/𝟷𝟺𝟽, 𝙷𝚞𝚢̀𝚗𝚑 𝚃𝚑𝚞́𝚌 𝙺𝚑𝚊́𝚗𝚐, 𝙰𝚗 𝙽𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚙, 𝙽𝚒𝚗𝚑 𝙺𝚒𝚎̂̀𝚞, 𝙲𝚊̂̀𝚗 𝚃𝚑𝚘̛
[Xem tiếp]
Gọi ngay: 0939.614.443 để có được giá tốt nhất!