Áo dài nhung kết hoa nhung- cài tóc ngọc trai, bộ hoa vải nhung cài áo ( kết áo)

Liên hệ

Áo dài nhung truyền thống, hoặc cổ lượn sóng
Kết bằng chỉ cường lực không bắng keo với hoa nhung
Có bán hoa nhung cài ( sản phẩm được làm tư 6h -72 h tùy thời vụ)

𝑿𝒖̛𝒐̛̉𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂𝒖- đ𝒊́𝒏𝒉 𝒌𝒆̂́𝒕 𝑨́𝒐 𝒅𝒂̀𝒊 𝑽𝒂́𝒚 𝑪𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝑩𝒂̉𝒐 𝑫𝒖𝒚 – ✂📏🌎 🛍𝑪𝒖̛̉𝒂 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝑴𝒂𝒚-đ𝒊́𝒏𝒉 𝒌𝒆̂́𝒕- 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒄𝒉𝒊̉𝒏𝒉 𝒔𝒖̛̉𝒂 𝒕𝒉𝒆𝒐 𝒔𝒐̂́ đ𝒐 🛍 𝑪𝒐𝒗𝒆𝒓, Đ𝒊́𝒏𝒉 𝑲𝒆̂́𝒕 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖̣𝒄, 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒌𝒊𝒆̣̂𝒏
📝 𝙏𝙪𝙮𝙚̂̉𝙣 dụng thợ có tay nghề- đ𝙖̀𝙤 𝙩𝙖̣𝙤 𝙝𝙤̣𝙘 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙞́ đ𝙞́𝙣𝙝 𝙠𝙚̂́𝙩 𝘼́𝙤 𝙙𝙖̀𝙞- 𝙑𝙖́𝙮 𝘾𝙪̛𝙤̛́𝙞- 𝙋𝙝𝙪̣ 𝙠𝙞𝙚̣̂𝙣- 𝙡𝙞𝙚̂𝙣 𝙝𝙚̣̂ 𝙝𝙤̣𝙘 𝙥𝙝𝙞́- ra nghề- nhận giữ lại shop- có hội làm việc lương tốt

[Xem tiếp]
Gọi ngay: 0939.614.443 để có được giá tốt nhất!